LIFTUTBILDNING

För att köra lift krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Lagar och föreskrifter säger att den som använder lift ska vara väl förtrogen med arbetsuppgiften och ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. Den här kursen följer den internationella standarden, översatt till det svenska SS -ISO 18878:2013.

Kursinnehåll

 • Kursorientering
 • Maskintyper
 • Liftens uppbyggnad
 • Kontroll och besiktning
 • Arbetssätt och handhavande
 • Riskbedömning
 • Säkerhetskultur/ egenansvar
 • Användning av fallskydd i lift
 • Daglig tillsyn
 • Arbetarskydd och lagar
 • Praktiska övningsmoment
 • Teoretiskt slutprov
 • Intyg och uppföljning

Teori: På webben
Praktik: På HLL's Depåer
Pris: 2200 kr

Förkunskaper/grundläggande krav
Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.
Utbildningsbevis
Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagaren, digitalt och plastkort. Giltighetstiden är 5år från det datum då utbildningsbeviset togs.

Vilka maskiner behöver du idag?
Vi är maskinuthyraren som hjälper dig med allt från maskiner över dagen till den större etableringen.


Här hittar du alltifrån skruvdragare, dumpers, grävmaskiner, liftar, bodar , elverk och mycket mer
Välkommen till HLL Hyreslandslaget.

 » Om cookies   |  » Sitemap