Användarvillkor och integritetspolicy för HLL-Appen

Hej och välkommen till våra Användarvillkor och Integritetspolicy för HLL-Appen. Våra användarvillkor och  Integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så vänligen läs dem noga.


Användarvillkor        

Dessa villkor ("Användarvillkor") gäller när du installerar och använder vår mobila applikation, registrerar ett konto i applikationen och nyttjar de tjänster som tillhandahålls inom ramen för applikationen samt vid annan interaktion och kommunikation som du har med oss, våra koncernbolag och representanter i samband med Tjänsten.

Läs våra användarvillkor för HLL-Appen

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy syftar till att informera dig om hur HLL Hyreslandslaget AB behandlar dina personuppgifter i samband med att du installerar och använder HLL:s mobilapplikation, registrerar ett konto i applikationen och nyttjar de tjänster som tillhandahålls inom ramen för applikationen, i samband med att du företräder vår kund. Tjänsten är endast avsedd att användas av HLL:s Kunders respresentanter.

Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Läs vår integritetspolicy

Läs vår Integritetspolicy för HLL-Appen


Externa leverantörer utanför EU/EES

Nedan finner du närmare information om vilka externa leverantörer som HLL använder och vilka länder som dina personuppgifter överförs till. Nedan finner du även information om vilken lämplig skyddsåtgärd som HLL har vidtagit för att skydda dina personuppgifter vid överföring till land utanför EU/EES.
Leverantör Uppgifter Land Tjänst som tillhandahålls Grund
            

Vilka maskiner behöver du idag?
Vi är maskinuthyraren som hjälper dig med allt från maskiner över dagen till den större etableringen.


Här hittar du alltifrån skruvdragare, dumpers, grävmaskiner, liftar, bodar , elverk och mycket mer
Välkommen till HLL Hyreslandslaget.

 » Om cookies   |  » Sitemap