Vanliga frågor

Bli kund
Hur blir jag kund?

Du kan registrera dig som kund redan innan du besöker oss för första gången. Det gör du här. Vill du hellre registrera dig på plats är det bara att dyka upp på din HLL-depå, så hjälper vi dig.

Fakturafrågor
Fakturaadresser

HLL Hyreslandslaget Stockholm AB
Org. 556887-4753
FE 10022
838 78 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning-sthlm@hllab.se

HLL Hyreslandslaget Mitt AB
Org. 556860-8102
FE 5075
838 77 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning@hllab.se

HLL Hyreslandslaget AB
Org. 556835-1745
FE 5073
838 77 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ab@hllab.se

HLL Hyreslandslaget Öst AB
Org. 559138-4192
FE 11048
838 82 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ost@hllab.se

Om dina frågor rör depåer som tillhör HLL Hyreslandslaget Norrland, besök deras hemsida.

Behöver du fakturakopior?

Kontakta vår ekonomiavdelning, 08-4492230 eller info@hllab.se. Din depå (eller säljare) kan hjälpa dig med de flesta andra frågor, till exempel om din faktura, försäkringsärende, skadeanmälan och liknande.

Var skickar jag fakturan?

Vi ser gärna att fakturor skickas som PDF via e-post. E-posta PDF-fakturan direkt till respektive bolag. Observera att det får endast vara en faktura per PDF samt att skannad PDF inte accepteras. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt ovan. Mailadressen hittar du under din depå. Hittar du inte kan du kontakta info@hllab.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Vilken information ska finnas på fakturan?

När du skickar fakturor till Hyreslandslaget är det viktigt att rätt information finns med.

På fakturan ska rätt bolagsnamn, referens (vem på HLL som gjort beställningen), märkning med konto (4 siffror) och depådummer (3 siffror), samt din referens (namn och nummer till den person hos er som ansvarar för ordern).

Försäkringsfrågor
Hur kan jag minska risken för stöld?

Du kan aldrig gardera dig helt mot stöld, men en rimlig säkerhetsåtgärd för att förhindra stöld är att alltid låsa in gendom i en lokal eller inhägnad, eller låsa fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas när du inte bevakar den.

Har du råkat ut för skada eller stöld?

Om skada eller stöld inträffar, kontakta snarast din närmaste HLL depå. Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.

Behöver du använda din försäkring?

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada. Undantag i försäkringen finns. Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.

Leverantörsfrågor
Fakturaadresser

HLL Hyreslandslaget Stockholm AB
Org. 556887-4753
FE 10022
838 78 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning-sthlm@hllab.se

HLL Hyreslandslaget Mitt AB
Org. 556860-8102
FE 5075
838 77 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning@hllab.se

HLL Hyreslandslaget AB
Org. 556835-1745
FE 5073
838 77 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ab@hllab.se

HLL Hyreslandslaget Öst AB
Org. 559138-4192
FE 11048
838 82 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ost@hllab.se

Om dina frågor rör depåer som tillhör HLL Hyreslandslaget Norrland, besök deras hemsida.

Var skickar jag fakturan?

Vi ser gärna att fakturor skickas som PDF via e-post. E-posta PDF-fakturan direkt till respektive bolag. Observera att det får endast vara en faktura per PDF samt att skannad PDF inte accepteras. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt ovan. Mailadressen hittar du under din depå. Hittar du inte kan du kontakta info@hllab.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Vilken information ska finnas på fakturan?

När du skickar fakturor till Hyreslandslaget är det viktigt att rätt information finns med.

På fakturan ska rätt bolagsnamn, referens (vem på HLL som gjort beställningen), märkning med konto (4 siffror) och depådummer (3 siffror), samt din referens (namn och nummer till den person hos er som ansvarar för ordern).

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss